Courses > Cloud
Код Название курса Кол-во дней Цена руб.
(НДС не облагается)
Янв Фев Мар Апр Май Июн
Контейнерная виртуализация
VD001Q 2 45 800 21 10
VK001Q 5 98 540 8 24
VA005Q 5 98 540 25 21
VA003Q 3 67 890 18 7
VC101Q 2 45 800 25 17
VC201Q 2 45 800 27 19
VC301Q 2 45 800 1 24
Код Название курса Кол-во дней Цена руб.
(НДС не облагается)
Янв Фев Мар Апр Май Июн
HCL Technologies
HDD1Q 5 98 540 31 28
Код Название курса Кол-во дней Цена руб.
(НДС не облагается)
Янв Фев Мар Апр Май Июн
Разработка и архитектура ПО
Разработка приложений на Java
WD5201Q 5 46 200 1 26
WD0111 5 35 000 8 17
WD1111 5 35 000 15 24
WD901Q 3 38 410
WD352 5 98 540 15
SQL разработка
CS002Q 3 27 000 17
DevOps и CI
QQ420 5 196 000 15 28
Код Название курса Кол-во дней Цена руб.
(НДС не облагается)
Янв Фев Мар Апр Май Июн
Platform
IBM FileNet P8 Platform
F142Q 5 98 540 1 31
Код Название курса Кол-во дней Цена руб.
(НДС не облагается)
Янв Фев Мар Апр Май Июн
Middleware
IBM WebSphere MQ
WM103 1 23 450 25 19 31 7
WM153 4 81 700 26 20 8
WM154 4 81 700 26 20 8
WM515 3 67 890 15
WM302 4 81 700 22
WM312 4 81 700 29
WM156 5 98 540 8 21
WM213 4 81 700 1 24 7
WM513 3 67 890 9
WM253 3 67 890 5
IBM Integration Bus
WM666 5 98 540 8 24
WM676 4 81 700 15 31
WM646 5 98 540 1 17
WM668 5 98 540 8 24
IBM WebSphere Application Server
WA590 3 67 890 5
WA599 2 45 800 8
WA190 2 45 800 12
WA855 5 98 540 25 29 19 7
WA591 5 98 540 8 26 21
WA815 4 81 700 15 28
WA680 5 98 540 1 24
WA880 3 67 890 1 17
WU611 3 67 890 12
WA590/599 5 98 540 19
IBM Business Process Manager Express/Standard
WB821 4 81 700 22 28
WB827 5 98 540 1 31
WB009 3 67 890 7
WB828 5 98 540 15 21
WB004 2 45 800 5
WB822 2 45 800 1 31
WB823 5 98 540 1 31
WB824 3 67 890 9 7
IBM Business Process Manager Advanced
WB860 5 98 540 1 24
WB861 5 98 540 15 31
WB753 5 98 540 22 7
WB871 5 98 540 1 12
WB869 5 98 540 15 17
WB868 3 67 890 8 19
IBM Business Monitor
WB896 4 81 700 18 11
WebSphere Service Registry and Repository
WS800 3 73 270 19
WS811 2 48 800 26
IBM DataPower Gateway
WE720 4 93 630 15
WE711 5 116 880 8
WE754 1 26 460 29
WE753 1 26 460 26
WE752 1 26 460 25
WE751 3 73 270 22
WE761 3 73 270 5
IBM Rational Tester
RT545 2 38 410 5
IBM Tivoli Netcool
TN025 3 67 890 1
TN035 4 81 700 9
TN045 4 81 700 15
IBM Tivoli Monitoring
TM023 3 67 890 5
TM063 2 45 800 8
TV355 3 67 890 19
TV384 3 67 890 26
IBM Tivoli Service Delivery
TP380 3 67 890 24
TX319 3 67 890 29
TX318 2 45 800 5
IBM Operational Decision Management
WB393 4 81 700 22 21
WB403 4 81 700 29 28
WB404 5 98 540 15 7